Vuokran riitautus

Vuokran riitautus

Riitautuksella on vuokraajan suojaksi tehty ominaisuus. Sillä pyritään varmistamaan, että maksua ei siirretä vuokranantajalle, mikäli vuokrassa on vakavia erimielisyyksiä vuokran osapuolten kesken. Esimerkiksi jos vuokraaja ei saa kohdetta haltuun sovittuna ajankohtana tai vuokranantaja katoaa ennen vuokran alkua. 

Riitautus on tehtävä viimeistään vuokran viimeisenä päivänä. Vuokra merkitään automaattisesti toteutuneeksi kolme päivää vuokran päättymisen jälkeen, jonka jälkeen riitautusta ei voi tehdä. 

Raha siirtyy vuokranantajalle joko vuokraajan käynnistämänä tai automaattisesti pian vuokran päätyttyä ellei vuokraaja riitauta vuokraa. 

 

Vuokran kulku, toiminnot ja ongelmatilanteet

Riitautus on äärimmäinen toiminto ja suosittelemme ensiksi olemaan yhteydessä vuokranantajaan. Lue miten toimia ongelmatilanteissa. Voit lukea tarkemmin missä vaiheessa vuokraa kukin voi tehdä erilaisia toimenpiteitä vuokran kulusta kertovassa artikkelissa. Muista lähettää viestit Vuokraamon kautta, jotta tapahtumat voidaan todentaa. Vuokranantaja ei voi riitauttaa vuokraa. 

 

Riitautus ei ole sama kuin vuokran peruutus

Vuokraaja ei voi peruuttaa vuokraa vuokrapyynnön lähettämisen jälkeen ja vuokranantaja ei voi perua vuokraa vuokran hyväksymisen jälkeen. Riitautus estää rahan siirtämisen väliaikaisesti, mutta mikäli riitautukselle ei ole perustetta, raha siirretään vuokranantajalle normaalisti. Vuokran peruminen ei ole sopiva peruste. 

 

Riitaututus antaa aikaa, mutta se ei palauta rahaa automaattisesti

Kun vuokraaja riitauttaa vuokran, vuokra merkitään riitautetuksi. Tällöin maksunsiirto pysäytetään ja rahaa ei siirretä automaattisesti vuokranantajalle. Se antaa osapuolille aikaa sopia asiasta ja tarvittaessa Vuokraamo voi tehdä palautuksen vuokranantajan puolesta mikäli riitautukseen on perusteltu syy. Sopivia syitä ovat esimerkiksi jos vuokranantaja ei ilmesty paikalle tai vuokrakohde on selkeästi erilainen kuin sovittu.

Riitautus on selvitettävä 85 päivän sisällä vuokran hyväksymisestä tai raha siirretään automaattisesti vuokranantajalle. 

 

Riitauta viimeistään viimeisenä vuokrapäivänä ja ennen vuokran toteutumista

Riitautus on aloitettava ennen kuin tilaus merkitään toteutuneeksi joko itse tai automaattisesti. Suosittelemme tekemään sen viimeistään vuokra-ajan päätyttyä ja Vuokraamoon voi olla yhteydessä jo ennen sitä esimerkiksi vuokra-ajan alkaessa. 

 

Riitautuksen voi aloittaa Postilaatikossa vuokran tiedoissa

Kirjauduttuasi sisään mene päävalikosta omaan postilaatikkossi, valitse vuokra jota riitautus koskee ja vuokran tiedoissa paina "Riitauta". Riitautuksen voi tehdä vain kun vuokranantaja on hyväksynyt vuokran ja jos vuokraa ei ole vielä merkitty toteutuneeksi - muista, että vuokra merkitään automaattisesti toteutuneeksi kolme päivää vuokran päättymisen jälkeen. 

Paina vuokran sivulla "Riitauta" ja vahvista valinta seuraavalla sivulla. 


Did this help answer your question?

thumbs up
thumbs down

Thanks for the feedback! 🙏🏽


Help by drift